Αρχική » Καθηγητές » Σεμινάρια και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-2024

Σεμινάρια και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-2024

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολείων. Επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 14 ωρών από 16-01-2014 έως 17-01-2024: Καραβίτης Λεωνίδας.

Τα λογισμικά Tracker και Phyphox σε εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών. Επιμορφωτικό σεμινάριο Νοέμβριος 2023: Καραβίτης Λεωνίδας.

Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, διάρκειας 200 ωρών, από 30/10/2023 έως 31/05/2024 από τον εθνικό οργανισμό υποστήριξης e-Twinning: Λέντα Ζαχαρούλα, Σύρος Ευθύμιος.

Σεμινάριο Εξειδίκευσης στον Αυτισμό, διάρκειας δύο μηνών, του φορέα ΕΚΕΚ ΑΤΗΕΝΑ: Λέντα Ζαχαρούλα.

Παιδαγωγική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα eTwinning έργα και τη διδασκαλία μαθημάτων, διάρκειας 200 ωρών, από 30/10/2023 έως 31/05/2024 από τον εθνικό οργανισμό υποστήριξης e-Twinning: Σύρος Ευθύμιος.

Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και παιδαγωγική αξιοποίηση αυτής. Ενδοσχολική επιμόρφωση. Εισηγητής Βασίλης Ξυθάλης. Παρακολούθησαν: Καραβίτης Λεωνίδας, Καρανάσου Βασιλική, Σύρος Ευθύμιος, Κουτζεκλίδου Βασιλική, Λέντα Ζαχαρούλα.

Εκπαιδευτική αξιοποίηση της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) Β1 επιπέδου. Επιμόρφωση διάρκειας 36 ωρών, από 08-04-2024 έως 08-07-2024: Λάκκα Ευρυδίκη.

Διαδικτυακή ενημερωτική δράση (visionary workshop) στο πλαίσιο του έργου SYNAPSES – Establishing Teacher Education Networks and Communities of Practice on Teaching for Sustainability Citizen: Κουτζεκλίδου Βασιλική.

Ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση. Παιδαγωγική διάσταση από τη θεωρία στην πράξη, διάρκειας 50 ωρών, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023: Ξυθάλης Βασίλειος.

First Aid masterclass: a complete guide to first Aid, διάρκειας 6 ωρών, Udemy online Academy: Ξυθάλης Βασίλειος

The complete Python bootcamp: from Zero to Hero in Python, διάρκειας 22 ωρών, Udemy online Academy: Ξυθάλης Βασίλειος.

Career essentials in generative AI by Microsoft and LinkedIn: Ξυθάλης Βασίλειος.

Στρατηγικές διαχείρισης ανεπιθύμητων συμπεριφορών στην τάξη. ΔΔΕ Ν. Φωκίδας, σύμβουλος Φιλολόγων νομών Βοιωτίας-Φωκίδας: Καρανάσου Βασιλική.

 

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση Εγγραφής

Υποβολή Μηχανογραφικού

Υπολογισμός Μορίων Πανελλαδικών

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο