Αρχική » Καθηγητές

Αρχείο κατηγορίας Καθηγητές

Σεμινάρια και επιμορφώσεις εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2023-2024

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων των Διευθυντών και Υποδιευθυντών Σχολείων. Επιμορφωτικό πρόγραμμα διάρκειας 14 ωρών από 16-01-2014 έως 17-01-2024: Καραβίτης Λεωνίδας.

Τα λογισμικά Tracker και Phyphox σε εργαστηριακές δραστηριότητες Φυσικών Επιστημών. Επιμορφωτικό σεμινάριο Νοέμβριος 2023: Καραβίτης Λεωνίδας.

Εργαλεία επεξεργασίας πολυμέσων – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, διάρκειας 200 ωρών, από 30/10/2023 έως 31/05/2024 από τον εθνικό οργανισμό υποστήριξης e-Twinning: Λέντα Ζαχαρούλα, Σύρος Ευθύμιος.

Σεμινάριο Εξειδίκευσης στον Αυτισμό, διάρκειας δύο μηνών, του φορέα ΕΚΕΚ ΑΤΗΕΝΑ: Λέντα Ζαχαρούλα.

Παιδαγωγική αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης στα eTwinning έργα και τη διδασκαλία μαθημάτων, διάρκειας 200 ωρών, από 30/10/2023 έως 31/05/2024 από τον εθνικό οργανισμό υποστήριξης e-Twinning: Σύρος Ευθύμιος.

Αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και παιδαγωγική αξιοποίηση αυτής. Ενδοσχολική επιμόρφωση. Εισηγητής Βασίλης Ξυθάλης. Παρακολούθησαν: Καραβίτης Λεωνίδας, Καρανάσου Βασιλική, Σύρος Ευθύμιος, Κουτζεκλίδου Βασιλική, Λέντα Ζαχαρούλα.

Εκπαιδευτική αξιοποίηση της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε) Β1 επιπέδου. Επιμόρφωση διάρκειας 36 ωρών, από 08-04-2024 έως 08-07-2024: Λάκκα Ευρυδίκη.

Διαδικτυακή ενημερωτική δράση (visionary workshop) στο πλαίσιο του έργου SYNAPSES – Establishing Teacher Education Networks and Communities of Practice on Teaching for Sustainability Citizen: Κουτζεκλίδου Βασιλική.

Ανθρωποκεντρική τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση. Παιδαγωγική διάσταση από τη θεωρία στην πράξη, διάρκειας 50 ωρών, Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2023: Ξυθάλης Βασίλειος.

First Aid masterclass: a complete guide to first Aid, διάρκειας 6 ωρών, Udemy online Academy: Ξυθάλης Βασίλειος

The complete Python bootcamp: from Zero to Hero in Python, διάρκειας 22 ωρών, Udemy online Academy: Ξυθάλης Βασίλειος.

Career essentials in generative AI by Microsoft and LinkedIn: Ξυθάλης Βασίλειος.

Στρατηγικές διαχείρισης ανεπιθύμητων συμπεριφορών στην τάξη. ΔΔΕ Ν. Φωκίδας, σύμβουλος Φιλολόγων νομών Βοιωτίας-Φωκίδας: Καρανάσου Βασιλική.

 

Σεμινάρια και επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών του ΓΕΛ Διστόμου κατά το σχολικό έτος 2022-23

  • «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα νέα Προγράμματα Σπουδών και το εκπαιδευτικό υλικό Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5035542, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση”, διάρκειας 36 ωρών. Λέντα Ζαχαρούλα, Ανδρέου Αλεξάνδρα, Σύρος Ευθύμιος.

  • Σεμινάριο παροχής πρώτων βοηθειών – ΚΑΡΠΑ – Μέτρα προστασίας από σεισμούς. Καρανάσου Βασιλική, Καπετάνιου Ανέτα, Κιζερίδου Κλειώ, Κόκκορης Λουκάς, Σύρος Ευθύμιος, Καραβίτης Λεωνίδας.

  • Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning: Σεμινάριο διάρκειας 200 ωρών από 24/10/22 έως 28/5/23 με θέμα “Ι. Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης – Εργαλεία παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού – Εργαλεία επικοινωνίας”. Λέντα Ζαχαρούλα.

  • Ημερίδα ενημέρωσης για τα projects Erasmus+. Λέντα Ζαχαρούλα.

  • Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης eTwinning: Σεμινάριο διάρκειας 200 ωρών από 24/10/22 έως 28/5/23 με θέμα  “Κινητές συσκευές 1 (Tablets και κινητά τηλέφωνα) – Βασική χρήση”. Σύρος Ευθύμιος.

  • Ετήσιο πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο: «Η Διδασκαλία της Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας στα σύγχρονα πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα». Ανδρέου Αλεξάνδρα.

  • 4ο Διεθνές Συνέδριο Αθλητικών Επιστημών. “Διεπιστημονικές προσεγγίσεις στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό”. Κούτρα Κωνσταντίνα.

  • «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων», το οποίο πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, στο πλαίσιο της Πράξης «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5092064. Ανδρέου Αλεξάνδρα.

  • eTwinning & Eργαστήρια Δεξιοτήτων (2023): Συνεργατικές Δράσεις για την Καλλιέργεια Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Ικανοτήτων διάρκειας 20 ωρών, το οποίο διενεργήθηκε από 13 Μαρτίου έως 23 Απριλίου 2023 και προσφέρεται από τον Εθνικό Οργανισμό Υποστήριξης της δράσης eTwinning. Ανδρέου Αλεξάνδρα.

  • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Πρακτικές υποστήριξης των μαθητών και των μαθητριών στο πλαίσιο της Διαφοροποιημένης Διδασκαλίας.  (MIS: 5032906) Β Φάση: Λέντα Ζαχαρούλα, Ανδρέου Αλεξάνδρα.

Διαβίβαση εγκυκλίου Υπουργείου Υγείας

 

Οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19

Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας  εδώ   15447-20

 

Υπεύθυνη Δήλωση

Αίτηση Εγγραφής

Υποβολή Μηχανογραφικού

Υπολογισμός Μορίων Πανελλαδικών

Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο